Polityka jakości

„Jakość nie jest dziełem przypadku, jest zawsze wynikiem świadomej pracy człowieka”

Konsekwencją tak sformułowanego motto jest harmonijna współpraca Zarządu firmy z kompetentną, świadomą swej roli i potrzeby kreatywnego zaangażowania załogą.

Naszym nadrzędnym i strategicznym celem jest dostarczanie wyrobów, gwarantujących pełną satysfakcję klienta.

Kluczowy element naszej polityki stanowi profesjonalne przygotowanie Pracowników do realizacji założonych celów oraz podejmowania przez nasza firmę nowych wyzwań. Wszyscy Pracownicy przekonani są o potrzebie profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków. Polityka jakości została zakomunikowana i przyjęta do stosowania przez wszystkich Pracowników. Oceny skutecznej jej realizacji dokonuje Zarząd firmy podczas okresowych i doraźnych przeglądów zarządzania.

Cele jakie sobie wyznaczamy to:

  • ciągłe monitorowanie wymagań prawnych, wymagań naszych klientów i innych
  • doskonalenie komunikacji z klientem i innymi organizacjami
  • ciągłe monitorowanie jakości dostaw oraz współpraca z dostawcami
  • prowadzenie produkcji i obsługi w planowanych i nadzorowanych warunkach
  • planowanie i systematyczne działania zmierzające do doskonalenia jakości naszych wyrobów i świadczonych usług
  • sukcesywne wprowadzanie postępu technicznego i racjonalnych metod pracy
  • kompetentny i przeszkolony personel zaangażowany w realizację celów jakościowych
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

Zarząd firmy deklaruje zapewnienie zasobów dla realizacji celów określonych przez Politykę Jakości w postaci niezbędnych środków kadrowych, materialnych i finansowych.

Założenia Polityki Jakości realizuje wdrożony i systematycznie doskonalony System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015.

Dokumenty do pobrania: